Martin Dwyer
Application Developer
Rachel Wright
Art Director & Photographer
Andrew Butler
Photographer & Illustrator
Arrow
Arrow
Slider

Phát âm chuẩn như người bản xứ

Đạt được do quá trình nghe, đọc, học phát âm từ giáo trình do 100% người bản xứ  biên soạn. Các bạn sẽ cảm nhận được sự tiến bộ theo thời gian.

Có một lượng lớn từ vựng không quên

Nhờ quá trình học sâu - nhớ lâu từ 2 bộ giáo trình chặt chẽ, duy trì học liên tục.

Viết đúng, viết tốt, viết hay

Nhờ quá trình rèn luyện đọc - viết liên tục mỗi ngày.