Khi đăng kí làm Thành Viên và tham gia sử dụng http://www.cachphatamtienganh.com/ nghĩa là bạn đã đồng ý với
Quy Định này. Nếu bạn vi phạm, chúng tôi hoàn toàn có quyền nhắc nhở,
cấm hoặc xóa nick của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi được quyền thay đổi, bổ sung nội dung của Bản Quy Định này để phù hợp hơn.

I. Quy định chung

 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi lên diễn đàn
 2. Tôn trọng các thành viên khác trong diễn đàn.
 3. Cấm mọi hành vi thu thập, lưu trữ và phổ biến các thông tin bất hợp pháp, độc hại như văn hóa phẩm đồi trụy, virus..
 4. Không post các chủ đề – tài liệu thảo luận hay liên quan đến chính trị – tôn giáo…
 5. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại diễn đàn dưới mọi hình thức.

II. Quy định về bài viết

 1. Không lạm dụng các chức năng bài viết, không để text size quá lớn. Những hành vi sau đây được gọi là câu bài: Post nhiều bài liền nhau bằng cách cố ý chia nhỏ nội dung một bài ra làm nhiều phần.
 2. Post bài phù hợp, đúng với chủ đề, không được cố tình làm loãng topic bằng cách post những bài có nội dung không liên quan đến chủ đề của topic
 3. Nghiêm cấm tuyệt đối post các bài chống phá nhà nước, các bài liên quan tới chính trị.
 4. Bài viết nếu là tiếng Việt phải có dấu.
 5. Không gửi nhiều bài cùng một nội dung ở các topic khác nhau
 6. Không được gửi các bài có virus lên diễn đàn.
 7. Không viết bài vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hoá Việt Nam…
 8. Không viết bài bêu xấu, miệt thị hoặc xúc phạm các thầy cô giáo, bạn bè cũng như các thành viên khác.
 9. Không gây hiềm khích, tranh luận quá gay gắt với các thành viện khác.